องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางสมคิด เฟื่องฟู ถึงที่นางสมคิด เฟื่องฟู หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง ป้ายประ