องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 447 ตารางเมตร