องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนวัดไชยมงคล และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้าและเก็บขยะสองข้างทางบริเวณถนนสายหลัก กิจกรรมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ